TV& VIDEO

điểm lấn chiếm

TP.HCM sẽ kỷ luật lãnh đạo quận, huyện để kênh rạch bị lấn chiếm

TP.HCM sẽ kỷ luật lãnh đạo quận, huyện để kênh rạch bị lấn chiếm

VTV.vn - Từ cuối tháng 9/2016, địa phương nào tại TP.HCM để kênh rạch bị lấn chiếm, người đứng đầu địa phương đó sẽ bị kỷ luật.