TV& VIDEO

Diểm mới thi THPT 2017

[INFOGRAPHIC] Những điểm mới chỉ có trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

[INFOGRAPHIC] Những điểm mới chỉ có trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

VTV.vn - Dưới đây là những điểm khác biệt chỉ có ở kỳ thi THPT Quốc gia năm nay so với năm 2016 phụ huynh và thí sinh cần lưu ý.