TV& VIDEO

diêm nghiệp

Muối rớt giá hàng ngàn diêm dân khốn khó

Muối rớt giá hàng ngàn diêm dân khốn khó

Người dân vùng biển ở các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh đang bước vào vụ thu hoạch muối chính, tuy nhiên giá cả bấp bênh, đầu ra khó khiến hàng ngàn diêm dân đang gặp nhiều khó khăn.