TV& VIDEO

điểm phát wifi

Cuba lắp đặt gần 100 điểm phát wifi công cộng

Cuba lắp đặt gần 100 điểm phát wifi công cộng

VTV.vn - Một công ty viễn thông tại Cuba cho biết sẽ triển lắp đặt khai gần 100 điểm phát wifi công cộng mới, chủ yếu ở các công viên, khu vực nổi tiếng.