TV& VIDEO

điểm tối đa

Thí sinh than đề Tiếng Anh quá dài

Thí sinh than đề Tiếng Anh quá dài

VTV.vn - Nhiều thí sinh nhận xét rằng đề thi môn Tiếng Anh quá dài khiến thời gian hoàn thành bài thi không đủ.