TV& VIDEO

điện ảnh cách mạng

Hãng phim truyện Việt Nam được định giá 0 đồng là một sự xúc phạm

Hãng phim truyện Việt Nam được định giá 0 đồng là một sự xúc phạm

VTV.vn - Định giá thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam 0 đồng với biết bao thế hệ nghệ sĩ suốt hơn nửa thế kỷ thực sự là một nỗi buồn, thậm chí là một sự xúc phạm.