TV& VIDEO

Diễn đàn Davos mùa Hè

Khai mạc Diễn đàn Davos mùa Hè 2016

Khai mạc Diễn đàn Davos mùa Hè 2016

VTV.vn - Diễn đàn Davos mùa Hè lần thứ 10 đã được khai mạc ngày 27/6 tại Thiên Tân, Trung Quốc.