TV& VIDEO

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nga

“Doanh nghiệp Việt-Nga cần tận dụng điều kiện thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại”

“Doanh nghiệp Việt-Nga cần tận dụng điều kiện thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại”

VTV.vn - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, doanh nghiệp Việt-Nga cần tận dụng điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại giữa hai nước.