TV& VIDEO

diễn đàn giáo dục

Con đường đến với sáng kiến giảng dạy xuất sắc của đoàn GV Việt Nam

Con đường đến với sáng kiến giảng dạy xuất sắc của đoàn GV Việt Nam

VTV.vn - Làm sao để học sinh thích học? Phải làm thế nào để các con có nhiều kĩ năng hơn thay vì chỉ học thuộc lòng”.... là những lí do khiến tôi luôn trăn trở.