TV& VIDEO

Diễn đàn "Phụ nữ

'Vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng cao'

'Vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng cao'

VTV.vn - Đó là phát biểu tại Diễn đàn "Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển" của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.