TV& VIDEO

Hòa bình và Phát triển"

'Vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng cao'

'Vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng cao'

VTV.vn - Đó là phát biểu tại Diễn đàn "Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển" của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.