TV& VIDEO

điện Quảng Bình

Lãng phí trong đầu tư dự án điện ở Quảng Bình

Lãng phí trong đầu tư dự án điện ở Quảng Bình

VTV.vn - Tỉnh Quảng Bình cùng lúc triển khai hai dự án cấp điện cho vùng nông thôn xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch khiến rất nhiều người khó hiểu.