TV& VIDEO

điện thoại công cộng

Hệ thống wifi miễn phí tại New York có gì đặc biệt?

Hệ thống wifi miễn phí tại New York có gì đặc biệt?

VTV.vn - Thành phố New York đã có kế hoạch thay cột điện thoại công cộng cũ kỹ và chiếm diện tích bằng những kiosk wifi miễn phí.