TV& VIDEO

điện thoại di động cũ

Khai thác vàng từ… điện thoại di động cũ

Khai thác vàng từ… điện thoại di động cũ

VTV.vn - Ở Đức, người ta đang tìm ra cách biến điện thoại di động bấm nút đời cũ thành vàng.