TV& VIDEO

điện thoại quốc tế

Chờ Bộ quyết để có thêm 1.800 tỷ/năm cước điện thoại quốc tế chiều về

Chờ Bộ quyết để có thêm 1.800 tỷ/năm cước điện thoại quốc tế chiều về

 Viettel đề nghị Bộ TT&TT nghiên cứu tăng mức sàn cước kết nối chiều về từ 4,1 cent (1cent = 200 đồng) lên 6 cent/phút. Nếu phương án này được chấp thuận thì mỗi năm Việt Nam có thêm gần 90 triệu USD cho đất nước.