TV& VIDEO

điện thoại xa xỉ

Vertu dừng hoạt động vì vỡ nợ

Vertu dừng hoạt động vì vỡ nợ

VTV.vn - Thương hiệu điện thoại xa xỉ Vertu vừa chính thức xác nhận thông tin giải thể sau kế hoạch giải cứu bất thành, thông tin đăng tải trên tờ The Financial Times.