TV& VIDEO

diện tích căn hộ

96 dự án xin giảm diện tích căn hộ

96 dự án xin giảm diện tích căn hộ

VTV.vn - Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, có 96 dự án xin giảm diện tích căn hộ.