TV& VIDEO

Diện tích nhỏ

TP.HCM: Không hạ chuẩn diện tích tối thiểu với chung cư thương mại

TP.HCM: Không hạ chuẩn diện tích tối thiểu với chung cư thương mại

VTV.vn - Đây là nội dung phản hồi của UBND TP.HCM trước kiến nghị của Bộ Xây dựng.