diện tích trồng lúa

Thái Lan trả tiền để nông dân ngưng trồng lúa

Thái Lan trả tiền để nông dân ngưng trồng lúa

VTV.vn - Thái Lan sẽ trả tiền cho nông dân trồng lúa để họ ngưng gieo mùa vụ thứ hai của năm 2018, thay vào đó là trồng rau.