TV& VIDEO

diện tích trồng lúa

Quy hoạch cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả - Hướng đi mới cho người nông dân

Quy hoạch cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả - Hướng đi mới cho người nông dân

VTV.vn - Để những cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả cho kết quả tốt, người nông dân cũng cần chú ý tới nhiều yếu tố.