TV& VIDEO

điện tín

Ấn Độ khai tử dịch vụ điện tín

Ấn Độ khai tử dịch vụ điện tín

Hôm 14/7, Ấn Độ đã chính thức ngừng dịch vụ điện tín vĩnh viễn sau 162 năm dịch vụ này tồn tại.