TV& VIDEO

diễn văn

Quảng Nam: Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Thượng Đức

Quảng Nam: Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Thượng Đức

Sáng nay (7/8), tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Thượng Đức (7/8/1974-7/8/2014).