TV& VIDEO

diễn viên phim

Diễn viên phim "Phạm Công Cúc Hoa" ngày ấy - bây giờ

Diễn viên phim "Phạm Công Cúc Hoa" ngày ấy - bây giờ

VTV.vn - Lê Công Tuấn Anh qua đời ở tuổi 29. Diễm Hương lui về ở ẩn. Còn Trinh Trinh, Thoại Mỹ trở lại với sân khấu cải lương.