TV& VIDEO

Điền Viên thôn

Hà Nội công bố thanh tra liên ngành khu Điền Viên thôn, Ba Vì

Hà Nội công bố thanh tra liên ngành khu Điền Viên thôn, Ba Vì

VTV.vn - Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định tiến hành thanh tra chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai tại Ba Vì.