TV& VIDEO

điều chỉnh lương tối thiểu

Công đoàn sẽ giám sát việc tăng lương tối thiểu năm 2016

Công đoàn sẽ giám sát việc tăng lương tối thiểu năm 2016

VTV.vn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đã chỉ đạo, phân công công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện tăng lương tối thiểu năm 2016.