TV& VIDEO

điều dưỡng Việt Nam

Nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

Nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

VTV.vn - 240 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sẽ có cơ hội sang Nhật Bản học tập và làm việc với mức thu nhập cao vào cuối năm 2016.