điều hành chính sách

Đề nghị Chính phủ siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách

Đề nghị Chính phủ siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách

VTV.vn - Báo cáo thẩm tra đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước.