TV& VIDEO

diễu hành khai mạc

Vũ Thành An - VĐV cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016

Vũ Thành An - VĐV cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016

VTV.vn - Trọng trách cao cả - cầm cờ Tổ quốc trong kỳ Olympic lần này của đoàn thể thao Việt Nam sẽ được trao cho VĐV đấu kiếm Vũ Thành An.