TV& VIDEO

điều khiển bằng não

Cánh tay giả được điều khiển bằng não

Cánh tay giả được điều khiển bằng não

Một nhóm các nhà khoa học ở Thụy Điển đã giới thiệu một cánh tay nhân tạo có thể được điều khiển bằng ý nghĩ, đem lại nhiều triển vọng mới.