TV& VIDEO

điều khoản

"Thông điệp bí ẩn" từ điều khoản cam kết của Apple

"Thông điệp bí ẩn" từ điều khoản cam kết của Apple

Một nghệ sĩ đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật từ cuốn các điều khoản cam kết với người dùng của Apple - thứ mà mọi người thường ngại đọc và bỏ qua.