TV& VIDEO

điều kiện cần và đủ

Tiếng Anh “trầy trật” do mất căn bản

Tiếng Anh “trầy trật” do mất căn bản

Đầu tư nhiều công sức, thời gian, tiền bạc cho việc học tiếng Anh nhưng không ít người vẫn trầy trật không đạt được hiệu quả. Mất căn bản Anh ngữ ảnh hưởng lớn đến cơ hội phát triển của nhiều người.