điều kiện khắc nghiệt

Phát hiện sự sống trên sa mạc có điều kiện tương tự trên Sao Hỏa

Phát hiện sự sống trên sa mạc có điều kiện tương tự trên Sao Hỏa

VTV.vn - Sa mạc Atacama có thể chứa những thông tin về sự sống tương tự trên Sao Hỏa.