điều quân

Trở ngại đối với lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Trở ngại đối với lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ khi mà tình hình chiến sự tại miền Đông nước này không có dấu hiệu lắng dịu.