TV& VIDEO

điều tiết

Loại bỏ 12 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch

Loại bỏ 12 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch

Bộ Công Thương vừa chính thức loại bỏ 12 dự án thủy điện ra khỏi quá trình quy hoạch. Theo các chuyên gia, thời gian qua, các sự cố chủ yếu xảy ra ở các công trình thủy điện nhỏ, do doanh nghiệp tư nhân đầu tư.