điều tra tham nhũng

Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

VTV.vn - Việc hoàn thiện thể chế và các quy định về pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive