điều trị tâm lý

Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội

Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội

VTV.vn - Xâm hại tình dục trẻ em là một vấn nạn xã hội. Muốn phòng tránh hiệu quả cần sự quan tâm của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và cả cộng đồng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive