định canh

Lâm Đồng: Hỗ trợ 15,5 tỷ đồng để di dân khỏi vùng thiên tai

Lâm Đồng: Hỗ trợ 15,5 tỷ đồng để di dân khỏi vùng thiên tai

 Tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ 15,5 tỷ đồng cho các địa phương triển khai thực hiện các dự án khẩn cấp hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do trên địa bàn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive