TV& VIDEO

định canh

Định canh định cư tại Cao Bằng: Đầu tư cao, hiệu quả thấp

Định canh định cư tại Cao Bằng: Đầu tư cao, hiệu quả thấp

VTV.vn - Nhiều dự án định canh định cư cho bà con dân tộc thiểu số ở Cao Bằng đã được triển khai, nhưng thực tế, không phải dự án nào cũng đạt được hiệu quả mong muốn.