TV& VIDEO

đình chỉ lưu hành mỹ phẩm

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành 2 loại mỹ phẩm Hàn Quốc

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành 2 loại mỹ phẩm Hàn Quốc

VTV.vn - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành hai loại mỹ phẩm của Hàn Quốc.