TV& VIDEO

đình chỉ thi công

Quảng Nam: Nguy cơ mấy an toàn giao thông khi xây cầu tạm Duy Vinh

Quảng Nam: Nguy cơ mấy an toàn giao thông khi xây cầu tạm Duy Vinh

VTV.vn - UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đã tạm thời đình chỉ thi công cầu tạm Hà Tân vì nhiều hạng mục đang tiềm ẩn rủi ro tai nạn bất cứ lúc nào.