TV& VIDEO

đình cổ nhất

TP. HCM: Di tích cấp Quốc gia hơn 300 tuổi xuống cấp nghiêm trọng

TP. HCM: Di tích cấp Quốc gia hơn 300 tuổi xuống cấp nghiêm trọng

VTV.vn - Việc không có kinh phí đang khiến cho ngôi đình hơn 300 tuổi, được xếp loại Di tích văn hóa Quốc gia - Đình Thông Tây Hội tại TP. HCM, xuống cấp nghiêm trọng.