TV& VIDEO

đỉnh hạn

Ninh Thuận: Giếng khoan tự phát theo cấp số nhân

Ninh Thuận: Giếng khoan tự phát theo cấp số nhân

VTV.vn - Trong tình hình khô hạn đang diễn ra khốc liệt tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ, tại tỉnh Ninh Thuận, hiện số lượng giếng khoan tự phát đã tăng lên theo cấp số nhân.