TV& VIDEO

Định Hóa

Xây dựng "cánh đồng một giống" ở vùng cao

Xây dựng "cánh đồng một giống" ở vùng cao

Đối với bà con nông dân vùng cao, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và tạo ra vùng sản xuất hàng hóa vẫn còn nhiều khó khăn.