TV& VIDEO

đình hoãn

Ukraine thông qua luật chống khủng hoảng

Ukraine thông qua luật chống khủng hoảng

Nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ, Quốc hội Ukraine ngày 27/3 đã bỏ phiếu thông qua luật chống khủng hoảng.