TV& VIDEO

Đình Lập

Tết ấm áp của những gia đình nghèo tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Tết ấm áp của những gia đình nghèo tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Với sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm, Tết năm nay những hộ gia đình nghèo 2 xã Kiên Mộc và Châu Sơn, huyện Đình Lập đã có một cái Tết ấm áp hơn.