TV& VIDEO

định liệu

VAMC đã “dọn” được hơn 15.000 tỷ đồng nợ xấu

VAMC đã “dọn” được hơn 15.000 tỷ đồng nợ xấu

 Sau hơn 1 tháng kể từ khi bắt tay vào xử lý nợ xấu, công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng VAMC đã “dọn” được hơn 15.000 tỷ đồng nợ xấu từ các ngân hàng thương mại.