TV& VIDEO

dislike

Facebook thử biểu tượng cảm xúc mới thay thế nút Dislike

Facebook thử biểu tượng cảm xúc mới thay thế nút Dislike

VTV.vn - Thay vì bổ sung thêm nút Dislike trên trang mạng xã hội, Facebook dự định sẽ cập nhật 6 biểu tượng cảm xúc mới.