TV& VIDEO

DIY

Nhà khoa học nghiệp dư với kế hoạch phóng tên lửa tự chế

Nhà khoa học nghiệp dư với kế hoạch phóng tên lửa tự chế

Hai nhà khoa học nghiệp dư người Đan Mạch đang lên kế hoạch phóng chiếc tên lửa do họ tự chế tạo để đưa người lên không gian vào năm 2020.