TV& VIDEO

DN dệt may

DN dệt may hụt đơn hàng xuất khẩu cuối năm

DN dệt may hụt đơn hàng xuất khẩu cuối năm

VTV.vn - Thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu cho các tháng cuối năm đang là khó khăn chung của hầu hết các doanh nghiệp dệt may hiện nay.