DN Hoa Kỳ

Tôn vinh Cộng đồng DN Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tôn vinh Cộng đồng DN Hoa Kỳ tại Việt Nam

VTV.vn - Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ là một trong những đối tác kinh tế - thương mại đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Tính đến đầu năm nay, Hoa Kỳ đã có 729 dự án đầu tư vào Việt Nam.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive