TV& VIDEO

DN Hoa Kỳ

Tôn vinh Cộng đồng DN Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tôn vinh Cộng đồng DN Hoa Kỳ tại Việt Nam

VTV.vn - Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ là một trong những đối tác kinh tế - thương mại đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Tính đến đầu năm nay, Hoa Kỳ đã có 729 dự án đầu tư vào Việt Nam.