TV& VIDEO

DN nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập cho các DN nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập cho các DN nhỏ và vừa

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất, doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 20 tỉ đồng/năm sẽ được hỗ trợ giảm thuế thu nhập trong vòng 4 năm, bắt đầu từ năm tới.