TV& VIDEO

DN xã hội

Tăng cường nhận thức cho giới trẻ về DN xã hội

Tăng cường nhận thức cho giới trẻ về DN xã hội

VTV.vn - Doanh nghiệp xã hội là DN hoạt động theo cơ chế thị trường với triết lý kinh doanh gắn liền với xây dựng cuộc sống bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội.